Algemene Voorwaarden ManKrat

Wij hanteren de algemene voorwaarden welke zijn opgesteld door thuiswinkel.org. Voor jouw gemak hebben wij hieronder de meest relevante voorwaarden opgesomd.

De gehele algemene voorwaarden kun je hier lezen (opent als PDF document in nieuw venster).

Aanvullend gelden bij ManKrat de volgende algemene voorwaarden:

  • Alle producten die ManKrat zelf vervaardigt van hout hebben kenmerken die horen bij hout als natuurproduct. Dit kan tevens leiden tot kleine afwijkingen van voorbeeld-foto’s of voorbeeld-producten. ManKrat zorgt zoveel mogelijk voor geschuurde houtproducten die de kans op splinters en verwondingen zo klein mogelijk maakt, maar kan niet alle kans op verwondingen wegnemen. De klant accepteert deze gevolgen en kan bij ManKrat geen schade of compensatie claimen als gevolg van kenmerken van hout en kleine afwijkingen.
  • Schade, breuk of letsel dat ontstaat aan goederen en/of personen tijdens of door het openen van een mankrat kan niet worden verhaald op de ondernemer mits deze ervoor zorg heeft gedragen het mankrat te leveren inclusief een paar deugdelijke handschoenen en een breekijzer van degelijke kwaliteit.

Wij stellen het als taak om je bestelling binnen een week bij je afgeleverd te hebben. Liefst de volgende dag als maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. Na ontvangst van het product heb je 14 dagen de tijd om de aankoop te ontbinden. Daarbij hoef je geen reden op te geven. We stellen het wel op prijs als je een reden kunt noemen, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Gebruik voor het retourneren het retourneringsformulier.

De ondernemer vergoedt het bedrag van de bestelling inclusief verzendkosten onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Uitzondering hierop is de situatie dat het mankrat is geopend. In dit geval wordt 30 euro minder geretourneerd dan de consument heeft betaald voor de bestelling. De verzendkosten voor de retournering worden gedragen door de consument.

0

Je winkelwagen